GERİ DÖN

Rakiplerin Günlük Fiyat Değişim Raporlarının Önemi

İşletmelerin bulundukları sektörde satmış oldukları ürünlerin ya da hizmetlerin pazarda ne gibi bir konumda olduğunu bilmeleri, ticari ve yaşamsal faaliyetlerinin getirdiği bir gerekliliktir. Ayrıca işletmelerin hizmet verdikleri sektörde rekabet edebilmeleri ya da kendilerini geliştirmeleri de yine ürün ya da hizmetlerinin pazardaki konumu hakkında bilgi sahibi olmalarında geçer. Unutulmaması gereken nokta ise ürün ya da hizmetlerin pazarda sabit fiyatlı olmamalarıdır. Fiyatlarının sürekli olarak rakipler tarafından değişimi söz konusu olur. Bu fiyat değişimlerinin raporlanması, takip edilmesi ve gerektiği şekilde anlık tepkiler verilmesi, işletmenin rekabet içerisinde canlı tutacak önemli unsurlardan biridir.

Rakiplerin günlük fiyat değişim raporlarının elde edilebilmesi özellikle 20-30 ürün ya da hizmetten fazla portföyü olan işletmeler için son derece zor olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bir ürün ya da hizmette yüzlerce rakibin de işletmelerin karşılarına çıkması söz konusu olabilir. Haliyle bu durumlar göz önünde bulundurularak işletmelerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde günlük fiyat değişimi takibi ve raporlaması yapan yazılımları edinmeleri gerekecektir. Bu yazılımlarla ya da raporlama araçları sayesinde de işletmelerin pazarda söz sahibi ve rekabet potansiyellerini maksimum verimlilik ile kullanmaları mümkün olacaktır.

Rakiplerin Günlük Fiyat Değişim Raporlarında Hangi Detaylar Olmalıdır?

Rakiplerin günlük fiyat değişim raporlarında mutlaka işletmenin rekabet stratejilerine doğrudan olumlu yönde etki sağlayacak detayların yer alması gerekir. Sadece rakiplerin hangi fiyatları sundukları yeterli bir unsur değildir. Aynı zamanda fiyatlarını hangi zaman aralıklarında değiştirdikleri, sektör için önem taşıyan zaman dilimlerinde fiyat tepkilerinin neler olduğu, filtreleme özellikleri, stok kontrolü, fiyat karşılaştırması, fiyat önerileri, otomatik fiyatlandırma ve daha birçok detayın günlük fiyat değişim raporlarıyla birlikte kullanımı gereklidir.

Rakiplerin günlük fiyat değişim raporlarının fiyat önerileri sunabilmesi de son derece önemlidir. Elbette ki işletmeler bu raporlar sayesinde çeşitli stratejiler geliştirebilir ya da elde edebilirler ancak fiyatlara olan ya da fiyatlandırma stratejisine dair farklı bir bakış açısı, işletmelere yeni bir görüş alanı tanır. Fiyat değişim raporlarının herkes tarafından anlaşılabilecek ve raporlanabilecek şekilde olması da önemli gereklilikleri arasında yer alır.

E-ticaret Günlük Fiyat Raporlama Araçları

E-ticaret günlük fiyat raporlama araçları çeşitli fiyat rakip raporlama araçları, analiz araçları ve kendi özel yazılımlarıyla fiyat takibini yapan, güncel fiyatları göz önüne seren, fiyat önerilerinde bulunan ve fiyat raporları sunan araçlardır. Kısacası, iş analitiği araçları olarak tabir edebileceğimiz araçların sağladıkları verilerin toplamını sağlayan araçlar, günlük fiyat değişim raporlarını işletmelere en ince detaylarına kadar sunarlar. Bu araçların seçimi tamamıyla işletmelerin bütçelerine, fiyat değişimi konusundaki bakış açılarına ve en önemlisi de ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. Her günlük fiyat değişimlerini sağlayan aracın aynı özelliklerde hizmet verdiği ve aynı yeteneklere sahip olduğu pek söylenemez.

E-ticarete dair günlük fiyat değişimlerinin takibini yapan araçları tercih ederken, bu araçlarda mutlaka aramanız gereken özellikler ise aşağıdaki gibidir:

  • Ürünlerinizin ve rakiplerinizin piyasada sağladıkları tüm fiyatlar,
  • Fiyat artışlarının ya da düşüşlerinin hangi dönemlerde daha sert yaşandığı,
  • Rakiplerinizin stok durumları,
  • Maliyet ve piyasaya fiyatı gibi hususlara göre en iyi şekilde fiyat önerisi sağlama,

E-ticaret işletmeleri için günlük fiyat değişimlerini raporlayan araçların yukarıda belirtmiş olduğumuz özellikler dışında da birçok yetenekleri olabilir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz özelliklerin ise mutlaka işletmelere fayda sağlayacağını iddia eden raporlama araçlarında yer almaları gerekir.

Günlük Fiyat Değişim Raporlarıyla Nasıl Strateji Oluşturulur?

Günlük fiyat değişim raporlarının en temel amaçlarında biri işletmelerin fiyatlandırma ve satış politikalarına veya stratejilerine tesir etmektir. Peki, bu raporların fiyatlandırma ve satış stratejilerine nasıl etkileri olması gerekir?

Günlük fiyat değişim raporları rakiplerin hangi unsurlara göre fiyat değişimine gittiğini ortaya koymalıdır. Fiyat değişimine neden olan unsurların tespit edilmesiyle birlikte fiyatlandırma politikasında eklemeler ya da eksiltmeler yapılmalıdır. Bununla birlikte raporların fiyatlandırma stratejilerindeki yansımaları her zaman için işletmeye karlılık sağlamalıdır. Bir ürünün rekabetinde fiyat düşüşü aynı zamanda karlılığın düşmesine de yol açacaktır. Eğer düşük fiyatla satış rakamlarında öne geçilecekse ve özellikle ürün ya da hizmetlere dönemsel etkiler söz konusu ise karlılığın ideal seviyede düşüş göstermesinde problem teşkil etmeyecektir. Eğer işletmenin böyle bir fırsatı yoksa fiyat düşünün de herhangi bir anlamı olmayacak ve stokların korunmasıyla, stoklarını eriten rakiplerin belirli bir vade sonrasında önüne geçmek söz konusu olacaktır. Bu tür örneklerin çoğaltılarak, günlük fiyat değişim raporlarının birçok şekilde fiyatlandırma ve aksiyon alma konusunda bir yönelim sağlaması mümkündür.

E-ticarette Günlük Fiyat Değişim Raporlarının İşletmeye Katkıları

E-ticaretin her geçen gün çok daha büyük çekişmelere sahne olduğu rekabet ortamında iş analitiği araçlarının çok önemli katkıları olacaktır. Fiyat değişim raporları; işletmelere yeni stratejiler, yeni yetenekler, doğru hamle yapabilme yetisi, trendleri yakalama ve daha birçok konuda katkı sağlayacaktır. Sağladığı katkıların dönüşüm oranları, karlılık oranları ve satış rakamlarına sağladığı yansıma da genel manada olumlu bir tablonun çizilmesine yol açacaktır. Peki, tam olarak günlük fiyat değişim raporlarının işletmelere sağladığı katkılar nelerdir?

Fiyat Değişimleri Konusunda Pazara Göre Hızlı Tepki Verme Yeteneği

Pazaryerlerinde ya da kendi e-ticaret sitelerinde satış yapan işletmelerin, rakipleriyle farklı farklı ortamlarda yer alması söz konusu olabilir. X işletmesinin A pazaryerinde, Y işletmesinin de B pazaryerinde e-ticaret operasyonlarını yürütmeleri söz konusu olabilir. Yaşanan bir fiyat değişiminin hızlı bir şekilde analiz edilmesi durumunda ise işletmeler bulundukları pazaryerlerinde rakiplerine göre fiyatlarını güncelleyerek, aynı pazaryerinde bulunan diğer rakiplere göre ciddi bir hamle avantajı elde edebilirler. Aynı zamanda kendi e-ticaret sitelerinde de yine rakiplerine göre pazardaki fiyat dalgalanmalarına anlık yanıtlar sağlayarak çok ciddi bir avantajı elde edebilirler.

Yeni Bir Ürünün Fiyatının Doğru Bir Şekilde Belirlenmesi

Pazara giriş yapan yeni bir ürün veya hizmetin, işletmelerin ilk defa satacakları ürün veya hizmetin fiyatının belirlenmesi büyük bir muamma ve karışıklığa neden olur. İşletmeler yeni bir fiyat belirlerken ya da satacakları ürünün değerini anlamaya çalışırken de çok ciddi zaman kaybederler. Böyle bir durum da işletmelerin aynı zamanda maddi kayıplarla da karşılaşmalarına yol açacaktır. Tüm bunların üstüne yeni fiyat veya değer belirlenmesi gereken ürünlerin sayısının yüzlerce olduğunu düşünürsek, yeni bir ürün fiyatının doğru bir şekilde belirlenmesi büyük bir kaosa yol açacaktır. İşte tam bu noktada sağlanan iş analizi araçları yani, fiyat analiz ya da fiyat değişim raporlamaları sağlayan araçlar devreye girer.

Yeni bir ürünün fiyatının pazarda ne olduğu hakkında çok iyi bir gözlem yapılabilir. Ürünün geçmişten bugüne kadar ne gibi fiyat dalgalanmaları yaşadığı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Fiyat tarihçesi sayesinde dönemsel analizler ele alınarak ürünün; 1 ay, 15 gün, 1 hafta ve çeşitli zaman dilimleri sonrasında ne gibi bir fiyata bürüneceği öngörülerek, rakiplerden önce hamle yapılarak fiyat değişimleri hakkında net sonuçlara ulaşılabilir.

Maliyet ve Zaman Tasarrufu Sağlaması

E-ticaret siteniz, ulusal pazaryerlerindeki mağazalarınız ve global pazaryerlerindeki mağazalarınız, bir de tüm bunlarla birlikte geniş ürün skalanız ve ekstra olarak hem ulusal hem de global rakipleriniz derken takip etmeniz gereken veri sayısı yüz binleri dahi bulabilir. Haliyle insan eliyle veya ekiple dahi böyle bir işinin yapılması oldukça zordur. Büyük bir zaman kaybına yol açacaktır ve büyük bir insan gücü gerektirecektir. Büyük bir insan gücünün gerekliliğinin ortadan kalkması ve tüm zamanınızı bu detaylara harcayıp, işlerinize dair diğer detayları kaçırıp dönüşüm oranlarında düşüş yaşanması gibi durumların hiç yaşanmaması adına günlük fiyat değişim raporlama araçlarını önemi büyüktür. Bu tür araçlar sizin yerinize yeniden fiyatlandırma yapabildiği gibi sizin için en ideal fiyatı da sunabilir. Aslında sadece maliyet ve zaman anlamında değil, diğer birçok konu özelinde ciddi tasarruflar sağladığını görmek pek de zor olmayacaktır.

Veri Entegrasyonu Sayesinde Fiyatlandırma Psikolojisine Sahip Olma

Fiyatlandırma raporlama veya takip araçlarının en önemli özelliklerinden biri de verilerinizle ya da başka bir tabirle çevrimiçi mağazalarınızla ortaklaşa çalışabiliyor olmalarıdır. Bu araçlara fiyatlandırma stratejilerinize göre emirler vererek, otomatik fiyatlandırma ile sistem başında olmamanız durumunda dahi bu konu özelinde maksimum verim elde edebilirsiniz. Öte yandan veri entegrasyonunu bir kenara bırakıp, çeşitli ürünlerde ya da hizmetlerde manuel çalışmalar yapabilirsiniz. Bu çalışmalarınızı ise almış olduğunuz raporlardan elde ettiğiniz stratejilere göre yönlendirebilirsiniz.

Satış Rakamlarında Artış ve Karlılık

Doğru zamanda, doğru ürünün, doğru bir şekilde fiyatlandırması direkt olarak işletmelerin oransal olarak farklılık yaşamalarına da yol açacaktır. İşletmelerin insan gücü ile yapamadıkları işlemler, erişemedikleri veriler ve elde edemeyecekleri raporlar, çeşitli fiyat değişim takibi araçları sağlanacaktır. İşletmeler de bu raporlara göre aksiyon aldıkları oransal anlamda bir büyüme yaşamaları kaçınılmazdır. Fiyatlandırma raporlarına göre elde edilen fiyatlandırma stratejilerinin; satış gelirlerinde, karlılık oranında, ödeme dönüşüm oranlarında ve fiyatlandırma dönüşüm oranlarında da çok ciddi artı yönlü katkılar sağlayacağı kesindir.

Marka Değerine Olumlu Yönde Katkı

İşletmeler, e-ticaret için yararlandıkları fiyat değişim raporları ve araçları sayesinde artık sektöre göre bazı sabit fiyatlandırma stratejileri elde ederler. Özellikle karlılık konusunda rakiplerine göre ürün ya da hizmetlerde ciddi avantajları olan işletmeler, her zaman için “uygun fiyatlı” fiyatlandırma stratejisine sahip olurlar. Bununla birlikte çevrimiçi alışveriş deneyimi konusunda tüketicilere kaliteli bir hizmet vermeleri, tüketiciler gözünde bir marka değerinin oluşmasına yol açacaktır. Tüketiciler işletmenizin ismini duyduğunda, işletmeniz hakkında öneride bulunduklarında ve daha birçok konuda “uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet sağlayan bir firma” şeklinde, işletmeniz hakkında marka değeri algısına sahip olacaklardır. Böyle algılar ise zamanla doğru fiyatlandırma stratejileri ve rekabet ortamındaki doğru rekabet stratejileriyle mümkün olur.